Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare (ALPIN)

År: 
2013 till 2015

Information bostäder & hälsa till invandrargrupper

Kontaktperson: Bo Johansson

Samarbetsprojekt: Arbets- och miljömedicin i Uppsala och Lund samt Astma & allergiförbundet

Den allergiinformation som ges till svenska familjer vad gäller skötsel av bostaden och hur inomhusmiljön kan påverka uppkomst av allergiska sjukdomar fungerar inte bland nyanlända invandrarfamiljer.

Adekvat information ska tas fram i samverkan med målgrupperna, översättas till de huvudsakliga språk, som är representerade inom invandrartäta bostadsområden runt om i landet. Då många är analfabeter bland invandrarfamiljerna ska även bild/animerad information tas fram.

Hälsoinformationen tillsammans med information om hur man sköter sin bostad på bästa sätt, ska förmedlas dels som förebyggande information och dels när allergisjukdom förekommer i familjen. Informationen kan förmedlas via det kommunala mottagandet av nyanlända invandrare, Miljökontoret, Vård och bildning, Barn och vuxen allergimottagning på vårdcentraler och specialistmottagningar, Arbets- och miljömedicinska kliniker samt patientorganisationen Astma och Allergiförbundet.

Projektgrupp:
Bo Johansson, AMM Uppsala, projektledare
Lena Elfman, AMM Uppsala
Lina al-Nahar, AMM Uppsala
Kristina Jakobsson, AMM Lunnd
Marie-Louise Luther, Astma och allergiförbundet, Stockholm
Bertil Orrby, Astma och allergiförbundet, Stockholm