Roma Runeson Broberg: Publikationer

Roma Runeson Broberg

Runeson R, Norbäck D, Stattin, H. Symptoms and sense of coherence – a follow-up study of personnel from workplace buildings with indoor air problems. Int Arch Occup Environ Health 2003; 76:29-38.

Runeson R, Norbäck. D, Klinteberg. B, Edling C. The influence of personality, measured by the Karolinska Scales of Personality (KSP), on symptoms among subjects in suspected sick buildings. Indoor Air 2004; 14:394-404.

Runeson R, Norbäck D. Associations among sick building syndrome, psychosocial factors, and personality traits. Perceptual and Motor Skills 2005; 100:747-749.

Runeson R, Wahlstedt K, Wieslander G, Norbäck D. Personal and psychosocial factors and symptoms compatible with sick building syndrome in the Swedish workforce. Indoor Air 2006: 16: 445-453. 

Runeson R. The Drawing Personality Profile (DPP): An objective personality profile based on the H-T-P and the Person- In–The- Rain projective techniques. A preliminary report on the development of empirical indicators for exploring personality makeup. Projective Drawing 1998;Vol.3(1).

Runeson R, Wahlstedt K, Norbäck D. Projective drawings for assessing stress among subjects with medical symptoms compatible with sick building syndrome, and validation of modified version of the stress load index from the drawing personality profile: A pilot study. Perceptual and Motor Skills 2007, 104, 111-122.

Wålinder R, Gunnarsson K,Runeson R, Smedje G. Physiological and psychological stress- reactions in relation to classroom noise. Scandinavien Journal of Work, Environment and Health 2007;33(4):260-266.

Wahlstedt K, Norbäck D , Wieslander G, Skoglund L,Runeson R. Personal, psychosocial, and musculoskeletal factors in the Swedish workforce. JOSE 2010:16(3), 311-321.

Wahlstedt K, Lindgren T, Norbäck D, Wieslander G, Runeson R. Psychosocial Work Environment and Medical Symptoms among Swedish commercial airline cabin crew. AJIM 2010.

Runeson R, Lindgren T, Wahlstedt K. Sleep problems and psychosocial work environment among Swedish commercial aircraft pilots. AJIM 2011.

Runeson R, Wahlstedt K, Norbäck D.  Pilot Study of Personality Traits Assessed by the Karolinska Scales of Personality (KSP) in Asthma, Atopy, and Rhinitis.  Perceptual and Motor Skills, 2011, 113, 3, 1-12.
Lindgren T, Runeson R, Wahlstedt K, Wieslander G, Dammström B-G, Norbäck D. Digestive functional symptoms among Swedish Commercial Pilots in relation to insomnia, diet, sex, smoking and body mass index (BMI). Aviation, Space and Environmental medicine, 2012.

Runeson R, Vingård E, Lampa E, Wahlstedt K. Health among Swedish employees and financial situation, education, and managerial responsibility: a longitudinal study. Uppsala Journal of Medical Sciences, 2012

Roma Runeson Broberg and Dan Norbäck. Sick building syndrome (SBS) and sick house syndrome (SHS) in relation to psychosocial stress at work in the Swedish workforce. International archives of Occupational and Environmental Health, 2013. PMID: 23143072

Roma Runeson-Broberg, Torsten Lindgren & Dan Norbäck (2013) Musculoskeletal symptoms and psychosocial work environment, among Swedish commercial pilots. Int Arch Occup Environ Health. PMID: 24091838 2013 Oct 4. DOI 10.1007/s00420-013-0911-8

Roma Runeson-Broberg and Dan Norbäck. Work-Related Psychosocial stress as a risk factor for asthma, allergy, and respiratory infections in the Swedish workforce. Psychological reports, 2014. DOI 10.2466/ 15.14.PR0.114k20w3

Rapporter

  1. Gustafsson I, Rinanader-Lindgren K, Carter N och Runeson R. Studenterna och studiemiljön. Studenthälsan i Uppsala 2001.
  2. Roma Runeson och Britt Marie Kjölsrud. Arbetsplatsens Psykosociala Puls (APP) En checklista för att identifiera risker och brister i den psykosociala arbetsmiljön. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2002 (In English).
  3. Britt-Marie Kjölsrud och Roma Runeson. Tillsynsinsatser på arbetsplatser med komplex och djupgående psykosocial problematik. Vägledning med ett organisatoriskt perspektiv. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 1/2003.
  4. Josephson, M, Rehfisch P, Runeson R, Skoglund L, Torgén M.
    Arbete och Arbetsförmåga - Resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa 2008 i Uppsala län. Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 3/2009.

e) Publicerade översiktsartiklar, monografier, bokkapitel, etc.

  1. Holm L, Torgén M, Hansson A-S, Runeson R, Josephson M, Helgesson M, Vingård E. Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa - en systematisk kunskapssammanställning om effekten av interventioner, rehabilitering och exponeringar på arbetet. Arbete och hälsa 2010;44(3).
  2. Friis Lennart och Runeson Roma. Kropp och psyke i samspel. I Tofters and Friis. Hälsokapital. Småföretagets hälsa och ekonomi. Konsultförlaget Uppsala Publishing House AB. 2003
  3. Runeson Roma och Friis Lennart. Socialt stöd och nätverk – betydelse för förebyggande av stressrelaterade sjukdomar. I Tofters and Friis. Hälsokapital. Småföretagets hälsa och ekonomi. Konsultförlaget Uppsala Publishing House AB. 2003.