Användning av mögelanalyser i inomhusmiljö

Datum: 
mån, 2013-01-28

Måndag 28 januari 2013, kl 13:30 – 15:00

Plats: Miljökontoret "Kungsporten", Kungsängsvägen 27, Kungssalen (Uppsala)
(Internet: www.uppsala.se)

Värd: Stefan Järdö

Björn Mälarstig, AnoZona
Erfarenheter av 10 års användning av DNA-teknik för att hitta mögelskador i hus.

Monica Funke, AnoZona
Mikrobiell Skadekontroll ger er rätt analys till rätt pris på 2 dagar.
Bättre tre provsvar i dag än ett om en vecka!

Dan Norbäck, Arbets- och miljömedicin
Mögel DNA, MVOC och viabla mikroorganismer-vilka samband finns mellan dessa mikrobiella markörer och hälsa respektive fuktiga byggnader?

Moderator Lena Elfman

Arrangör
Arbets- och miljömedicin
Akademiska sjukhuset