Seminarium om arbete i syresänkt miljö, kognitiva effekter, 22 oktober, kl 9.30-12, Frödingsalen

Datum: 
tis, 2013-10-22

Presentation av en studie om kognitiva testresultat av att arbeta i syresänkt miljö. Bakgrunden är att man för att öka brandsäkerheten i Forsmarks kärnkraftverk har sänkt syrehalten från normala 21% till 15% sedan årsskiftet i relä- och kabelrum i reaktorbyggnad 2. Nu har en studie gjorts i samarbete med Arbets- och miljömedicin för att studera om det kan finnas kognitiv påverkan på minne, problemlösningsförmåga, reaktionstid mm för driftpersonalen när de vistas i denna miljö.

Föreläsare: Åsa Stöllman, psykolog, Thomas Höljö, psykolog
Tid: 9.30-12.00
Plats: Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40A, Uppsala
Anmälan: Lenita Öqvist, lenita.oqvist@akademiska.se , tfn 018-611 36 42/43