Bedömning av arbetsförmåga i befintligt arbete med metoden Krav- och funktionsschema (KOF)

Datum: 
fre, 2018-03-09

Hur används KOF — exempel från Norge och Sverige !
För mer information klicka på länken "program".

Program

Anmälan

HITTA HIT
Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60
(Observera att det står "Mellanskog" på huset)
 

BUSS
Buss från Uppsala station
Hållplatser - påstigning ”Uppsala resecentrum” – avstigning ”Uppsala Sciencepark”

PARKERING
Uppsala Science Park , nära kurslokalen1 dygn: 120 kr, Per timme: 40 kr
BMC – cirka 300 m från kurslokalen 10 kr, 50 kr dygn