Bedömning av arbetsförmåga i befintligt arbete med metoden Krav- och funktionsschema (KOF)

Datum: 
fre, 2015-10-23

Arbets– och miljömedicin genomförde förra året ett seminarium för de som gått 
utbildning i KOF. Nu vill vi vidga inbjudan till alla inom företagshälsovården med
intresse för KOF både om man använder metoden, inte kommit igång ännu eller är  bara nyfiken på hur metoden kan användas.

Tid: Fredagen 23 oktokber, kl 9.30-15.00

Plats: Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40, Uppsala

Program

Anmälan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreläsare: Stefan Blomberg, psykolog/doktorand, Arbets- och miljömedicin, Linköping

Tid: 9 oktober, kl 13.00-16.00, 2015

Plats: Akademiska sjukhuset