Belastningsergonomi och säkerhet inom vård och omsorg

Datum: 
fre, 2018-10-05

Kl 13.00-16.00

Om seminariet

  • Hur är belastningen i arbete inom vård och äldreomsorg?
  • Hur vanligt är det med belastningsbesvär?
  • Forskningen kan bidra med kunskap för att förebygga och minska risken för belastningsskador.

Vid seminariet kommer vi att diskutera hur en säker arbetsmiljö för vårdpersonalen skapas. Mätmetoder och förslag till riktlinjer för bedömning av belastande arbete presenteras.

Tid finns för frågestund med deltagande forskare och dialog mellan deltagarna.

Föreläsare
Jenny Gremark Simonsen , Inger Arvidsson Arbets- och miljömedicin i Lund och
Emma Nilsing Strid, Region Örebro

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

  Anmälan

Sista dag för anmälan 28 september 2018 (begränsat maxantal platser 50 st)

Målgrupp
Samtliga intresserade är välkomna

Kostnad
300 kr exkl moms

Hitta hit

Kontaktpersoner
Peter Palm - peter.palm@akademiska.se
Teresia Nyman - teresia.nyman@akademiska.se
Kristina Eliasson - kristina.eliasson@akademiska.se