Luftföroreningars bidrag till ohälsa i Region Uppsala - Vad göra?

Datum: 
fre, 2018-12-07

Kl 10.00-16.00
Välkomna till seminariet
”Luftföroreningarnas bidrag till ohälsa i Region Uppsala – Vad göra?”

OBSERVERA! Lokal:
Vessbysalen, Akademiska sjukhuset, ing 55
(Restaurang Heat,tidigare Blå korset)

Luftföroreningar från trafik, industrier och vedeldning bidrar till hjärtkärlsjukdom och luftvägssjukdomar. Vilka är utsläppskällorna i Region Uppsala? Vilka hälsoeffekter ser vi hos vuxna och barn? Hur många sjukdomsfall skulle kunna förebyggas med minskade luftföroreningar? Vilka åtgärder är effektiva? Hur arbetar Region Uppsala för att förbättra luftmiljön?

Seminariet innefattar föreläsningar av experter samt en avslutande diskussion.

För program klicka här

Föreläsare

  • Bertil Forsberg, professor, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet
  • Christer Johansson, professor, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet och SLB-analys
  • Erik Melén, barnallergolog, docent, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet i Stockholm.
  • Marta Fallgren, miljöchef vid Regionkontorets miljöenhet, Region Uppsala
  • Jenny Lundström, regionråd (MP), Region Uppsala

(För mer info om föreläsarna klicka här)

Anmälan

 

Sista dag för anmälan 5 december 2018. Maxantal platser 50 st.
Observera att studenter går gratis. Vid faktureringsuppgifter ange"Student"

Lokal
Vessbysalen, Akademiska sjukhuset, välj ing 55 (Restaurang Heat, tidigare Blå korset)

Målgrupp
Miljöinspektörer, miljöombud, handläggare i luftmiljöfrågor och samhällsplanering, miljöansvariga på Länsstyrelsen, vårdpersonal inom lung- och allergimedicin, barnmedicin, folkhälsovetenskap allmänmedicin m.fl., kollektivtrafiknämnden samt alla övriga intresserade.

Kostnad
300 kr exkl moms, anmälan lika med bindande, kan överlåtas till annan person.
Observera att studenter går gratis. Vid faktureringsuppgifter ange"Student"

Kontaktperson
Emma Janson, emma.jansson@akademiska.se