Bidrar luftföroreningar till ohälsa?

Datum: 
fre, 2018-12-07

Kl 13.00-16.00

Om seminariet
Seminariet innefattar föreläsningar av experter samt en avslutande paneldiskussion med beslutsfattare och experter.

Ur innehållet:

  • Luftföroreningar från trafiken, industriers och vedeldningens bidrag till hjärtkärlsjukdom och luftvägssjukdomar.
  • Vilka är utsläppskällorna i region Uppsala?
  • Hur många sjukdomsfall skulle kunna förebyggas med minskade luftföroreningar?
  • Hur arbetar region Uppsala för att förbättra luftmiljön?

 

Anmälan

Sista dag för anmälan 29 november 2018. Maxantal platser 50 st.

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
 

Målgrupp
Miljöinspektörer, miljöombud
 

Kostnad
300 kr exkl moms

Hitta hit

Kontaktperson

Emma Jansson, emma.jansson@akademiska.se
Martin Tondel, martin.tondel@akademiska.se
Johan Ålander, johan.alander@akademiska.se