Boende och hälsa / Slutrapportering av projekt ALPIN

Datum: 
fre, 2015-12-04

Projektet ALPIN, Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare, har producerat ett utbildnings- och informationsmaterial om hälso-, miljö- och
boendefrågor i anslutning till mottagande av nya kommuninvånare.
Ett webbaserat material kring ovanstående frågor riktat till nyanlända
utlandsfödda kommer att presenteras.

Tid: 4 december 2015, kl 14.00-16.00

Plats: Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40, Uppsala. Hitta hit.

Program

Anmälan