Detta behöver FHV veta om hand-arm vibrationer - teori och praktik

Datum: 
mån, 2016-11-28

Det finns lagstadgade krav på vad som gäller vid arbete med hand-armvibrationer. Företagshälsovården har en viktig roll att upplysa och stödja kundföretag i arbetet med att minska skador på grund av hand- armvibrationer.

På kursen får ni bland annat svar på följande frågor:

  • Vad är vibrationer och hur kan man göra en grov uppskattning av exponeringsdosen?
  • Vad säger lagen?
  • Hur ska den lagstadgade medicinska kontrollen genomföras? 
  • Praktisk träning på den kliniska undersökningen av hand och arm?
  • Hur kan man jobba med förebyggande arbete mot kundföretagen?

_________________________________________________________________________

Tid: 28 november, kl 9.30-16.00

Plats: Bollnäs, lokal meddelas senare

Kostnad: 500 :- exkl moms (fm fika + lunch + em fika ingår)

Anmälan
Maxantal 25 st, "först till kvarn gäller". Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person

Program

Målgruppen
Främst ergonomer, företagssköterskor, och företagsläkare