Dödsolyckor i arbetet

Datum: 
fre, 2020-01-17

PRESENTATIONER

Bengt Järvholm, Statistik över dödsolyckor i arbetet

Gustav Sand Kanstrup, Vad gör Arbetssmiljöverket för att förebygga dödsolyckor i arbetet?

Berndt Jonsson, Arbetsmiljö och säkerhet i byggbranschen

_________________________________________________________________________

Kl 13.00-16.00

I Sverige har vi varit väldigt framgångsrika med att förebygga dödsolyckor i arbetet, men under de senaste åren har trenden tyvärr vänt. Arbets- och miljömedicin kommer i ett seminarium om dödsolyckor att diskutera orsaker och det förebyggande arbetet kan förbättras.

Medverkande
Dr Bengt Järvholm, Seniorprofessor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för hållbar hälsa. Bengt Järvholm har tillsammans med medarbetare från Umeå gjort flera kunskapssammanställningar om dödsolyckor.

Gustav Sand Kanstrup är projektledare för Arbetsmiljöverkets projekt om att förebygga dödsolyckor i arbetet. Han har ett specialintresse för riskerna vid transporter.

Berndt Jonsson, nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Sveriges Byggindustrier kommer att presentera det förebyggande arbetet inom byggbranschen bl.a. Byggbranschens säkerhetspark. Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där människor som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att i grupp praktisera säkerhet och reflektera kring beteende och attityder.

Program
13.00 Inledning - Seniorprofessor Anna Rask-Andersen

13.10 Statistik över dödsolyckor i arbetet – Analys och trender. Riskfaktorer som kan åtgärdas.
Seniorprofessor Bengt Järvholm, Umeå universitet

14.00 Vad gör Arbetsmiljöverket för att förebygga dödsolyckor i arbetet?
Projektledare Gustav Sand Kanstrup, Arbetsmiljöverket

14.30 Kaffe

15.00 Byggbranschens säkerhetspark
Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Sveriges Byggindustrier

15.30 Vad kan göras? Diskussion
Bengt Järvholm, Gustav Sand Kanstrup, Berndt Jonsson samt Ulf Kvarnström, skyddsombud från Byggnads

Anmälan

Pris
Kostnadsfritt

Lokal
Föreläsningssalen Eken, Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Hitta till oss

Kontaktperson
corina.covaciu@akademiska.se
anna.rask-andersen@medsci.uu.se
adrian.maximiliano.gomez.sanchez@akademiska.se