Dödsolyckor i arbetet

Datum: 
fre, 2020-01-17

Kl 13.00-16.00

I Sverige har vi varit väldigt framgångsrika med att förebygga dödsolyckor i arbetet, men under de senaste åren har trenden tyvärr vänt. Arbets- och miljömedicin kommer i ett seminarium om dödsolyckor att diskutera orsaker och det förebyggande arbetet kan förbättras.

Medverkande
Dr Bengt Järvholm, Seniorprofessor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Avdelningen för hållbar hälsa. Bengt Järvholm har tillsammans med medarbetare från Umeå gjort flera kunskapssammanställningar om dödsolyckor.

Gustav Sand Kanstrup är projektledare för Arbetsmiljöverkets projekt om att förebygga dödsolyckor i arbetet. Han har ett specialintresse för riskerna vid transporter.

Berndt Jonsson, Nationell samordnare av arbetsmiljöfrågor, Sveriges Byggindustrier kommer att presentera det förebyggande arbetet inom byggbranschen bl.a. Byggbranschens säkerhetspark, där byggnadsarbetare utbildas i säkerhetsfrågor.

Anmälan

Pris
Kostnadsfritt

Lokal
Föreläsningssalen Eken, Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala
Hitta till oss

Kontaktperson
corina.covaciu@akademiska.se
anna.rask-andersen@medsci.uu.se
adrian.maximiliano.gomez.sanchez@akademiska.se