Effektiv kommunikation för organisationsutveckling

Datum: 
fre, 2016-10-07

Arbets- och miljömedicin arrangerar en seminariedag för psykologer/beteendevetare och andra intresserade.

Föreläsare: Fredrik Molin, ekonomie doktor vid Institutionen för Personal- och Företagsutveckling

Fredrik bedriver forskning inom området organisationsbeteende med fokus på främst positiv och effektiv kommunikation för organisationsutveckling. Svenskt arbetsliv har på senare år drabbas av höga sjuktal som bl.a. är orsakad av dålig psykosocial arbetsmiljö. Vi behöver kunskaper om hur vi kan skapa psykosocialt positiva organisationer och fundera om orsakerna till de stigande sjuktalen ligger hos individen eller i organisationen. Fredrik kommer genom teoretiska och praktiska övningar ge konkreta tips och verktyg för hur chefer och medarbetare själva kan förbättra sina möten och sin mötesdialog för att bidra till ett positivt arbetsklimat i gruppen. Fredriks avhandling handlar om detta viktiga ämne.

Tid: 7 oktober, kl 13.00-16.00, 2016

Plats: Akademiska sjukhuset, Enghoffsalen, ing 50.
 

Kostnad: 400 kr kr exkl moms, faktura skickas i efterhand, Anmälan är bindande men går att överlåtas vid förhinder.

Program

Anmälan

Kontaktpersoner:
Psykolog Roma Runeson Broberg, 018-611 36 54, roma.runeson.broberg@medsci.uu.se
Psykolog Åsa Stöllman, 018-611 36 58, asa.stolllman@akademiska.se