För en hälsosam digital arbetsmiljö

Datum: 
fre, 2018-09-07

Kl 13.00-16.00

Om seminariet
Digitaliseringen av arbetslivet innebär en ökad flexibilitet, tillgång till information och kommunikation oberoende av tid och rum, och att många rutinuppgifter och farliga arbeten kan automatiseras. Men digitaliseringen innebär också en del utmaningar. Vi ägnar allt mer tid åt administration och är samtidigt beroende av mer eller mindre välfungerande system och teknik. Vi förväntas hantera intensiva informationsflöden och kommunikationskrav, och vi kan dessutom ha svårt att sätta gränser för arbetet. 

I föreläsningen diskuteras forskning kring IT, stress och hälsa med kopplingar till den psykosociala arbetsmiljön. Tillgängliga verktyg för att utvärdera och åtgärda den digitala arbetsmiljön presenteras. 

Föreläsare
Sara Thomée, leg psykolog, med dr, är forskare och lärare vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon forskar bland annat om stress och hälsoeffekter av intensiv dator- och mobilanvändning.

Anmälan

Sista dag för anmälan 3 september 2018 (begränsat maxantal platser 50)

 

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Målgrupp
Samtliga intresserade är välkomna

Kostnad
300 kr exkl moms

Hitta hit

Kontaktpersoner
Åsa Stöllman - asa.stollman@akademiska.se
Markus Wikborg - markus.wikborg@akademiska.se