FULLBOKAD / Detta behöver FHV veta om hand-arm vibrationer - teori och praktik

Datum: 
fre, 2015-05-08

OBS FULLBOKAD

Kl 10.00-16.00

Plats: Frödingsalen, Ulleråkersvägen 40, Uppsala

Kostnad: 500 :- inkl moms (fm fika + lunch + em fika ingår)

Det finns lagstadgade krav på vad som gäller vid arbete med hand-armvibrationer. Företagshälsovården har en viktig roll att upplysa och stödja kundföretag i arbetet med att minska skador på grund av hand- armvibrationer.

På kursen får ni bland annat svar på följande frågor:

Vad är vibrationer och hur kan man göra en grov uppskattning av exponeringsdosen?

Vad säger lagen?

                          Hur ska den lagstadgade medicinska kontrollen genomföras?

                          Praktisk träning på den kliniska undersökningen av hand och arm?

                          Hur kan man jobba med förebyggande arbete mot kundföretagen?

 

Målgruppen är främst: Ergonomer, företagssköterskor, och företagsläkare.

FULLBOKAD / Anmälan

Hitta hit