Ger en sjukdomslista en mer rättssäker arbetsskadeförsäkring?

Datum: 
fre, 2013-01-18

Tid: 10.00-13.00
Plats: Hotell Gillet, Uppsala, Dragarbrunnsgatan 23

Program (PDF, 253 KB).

Video från seminarium 2013-01-18
"Ger en sjukdomslista en mer rättssäker arbetsskadebedömnning" 

Anförande av Arbetsskadekomissionens ordförande Björn von Sydow och inledning av Eva Vingård, Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet
Längd 21 min
Inspelning

Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv
Kjell Torén,  Professor/överläkare
Arbets- och miljömedicin 
Göteborgs universitet
Inspelning

Sjukdomslista i Danmark i teori och praktik
Merete Roos, Vice ordförande
Erhvervssygdomsutvalget, Danmark
Längd 17 min
Inspelning

Förändringar på gång i Norge
Helge Kjuus, Ordförande
Yrkessydomsutvalget, Norge
Längd 24 min
Inspelning