Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete

Datum: 
fre, 2019-10-04

Kl 13.00-16.00

Innehåll
Farhågor kring gränslöst arbete riktats ofta mot upplösta tids- och rumsgränsers konsekvenser för möjligheter till återhämtning och hälsa. I dagens arbetsliv pågår också en individualiseringstrend där personliga egenskaper och rätt inställning ges ökad betydelse för tillgång till arbetsmarknad och nätverk. I en gränslös arbetssituation där ledning i större utsträckning sker på distans är chefens stöd och återkoppling än viktigare än förr. Hur går det med livsbalansen och hur kan systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) hanteras i det gränslösa arbetslivet?

Föreläsare
Christin Mellner, disputerad inom området arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Christin forskar om modern arbetsorganisation, gränshantering, stress, återhämtning och hälsa samt förutsättningar för hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv.

Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer.
Anmälan

Kostnad
Kostnadsfritt
 

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala, hitta hit

Kontaktpersoner
margareta.torgen@medsci.uu.se
asa.stollman@akademiska.se