Gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete

Datum: 
fre, 2019-10-04

Kl 13.00-16.00

Innehåll
Farhågor kring gränslöst arbete riktats ofta mot upplösta tids- och rumsgränsers konsekvenser för möjligheter till återhämtning och hälsa. I dagens arbetsliv pågår också en individualiseringstrend där personliga egenskaper och rätt inställning ges ökad betydelse för tillgång till arbetsmarknad och nätverk. I en gränslös arbetssituation där ledning i större utsträckning sker på distans är chefens stöd och återkoppling än viktigare än förr. Hur går det med livsbalansen och hur kan systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) hanteras i det gränslösa arbetslivet?

Föreläsare
Christin Mellner, disputerad inom området arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Christin forskar om modern arbetsorganisation, gränshantering, stress, återhämtning och hälsa samt förutsättningar för hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv.

Anmälan

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala, hitta hit

Kostnad
300 kr exkl moms

Kontaktpersoner
margareta.torgen@medsci.uu.se
asa.stollman@akademiska.se