Införande av förebyggande brandskyddssystem med reducerad syrehalt på Forsmarks kärnkraftverk

Datum: 
tis, 2012-12-04

Kl 13.00-14.00
Föreläsare: Patrik Lundgren, proj. ledare, Forsmarks kärnkraftverk, Vattenfall AB. Åsa Stöllman, psykolog, Arbets- och miljömedicin.
Arrangör: Arbets- och miljömedicin
Lokal: Arbets- och miljömedicin, Frödingsalen. Ulleråkersvägen 40, Uppsala.

Hitta till oss