INSTÄLLT - Hälsofrämjande arbetsplatser inom äldreomsorgen - Hur kan upphandling av företagshälsovården göra skillnad?

Datum: 
fre, 2017-11-10

-Presentation av ny upphandlingsguide av företagshälsovårdens tjänster
-Workshop om hur guiden kan användas och anpassas till äldreomsorgens behov och förutsättningar 

NÄR OCH VAR
Fredag 10 november 8.30 – 12.00
Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

PROGRAM
08.30 – 09.00   Registrering med kaffe och smörgås
09.00 – 09.15   Välkommen till AMM. Presentation av program och innehåll
09.15 – 10.00   Eva Vingård – Inspirationsföreläsning om hur arbetsmiljöarbete kan främja hälsa
10.00 – 11.30   Kristina Öberg - Om upphandlingsguide och juridiken inkl grupparbete
11.30 – 12.00   Avslut och utvärdering

ANMÄLAN - INSTÄLLT
Seminariet är kostnadsfritt, men 1000 kr debiteras om man uteblir, platsen får överlåtas till annan. Max antal 30 personer. Sista dag för anmälan 30 oktober.

BAKGRUND
Att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete i sin verksamhet har aldrig varit viktigare än idag. Det gäller att arbeta systematiskt med den organisatoriska, sociala och den fysiska arbetsmiljön över tid. I det arbetet kan man behöva stöd och guidning från specialister, t ex från företagshälsovården. En tidigare forskningsrapport från Arbets- och miljömedicin i Uppsala visar att offentlig verksamhet ofta har ambitiösa intentioner att använda företagshälsovårdens expertkunskap i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, men trots det används expertisen mest till efterhjälpande insatser (1).

Sveriges Företagshälsor har tagit fram en guide att fungera som stöd genom de olika stegen i en upphandling, från behovsanalys till uppföljning (2). Guiden är allmänt hållen, för att passa olika branscher. Hur guiden kan anpassas till era utmaningar i äldreomsorgen tror vi att just ni vet bäst. Vi hoppas kunna skapa en arena, där ni tillsammans definierar ert behov av expertkunskap inom arbetsmiljöområdet. Genom utbyte av erfarenhet och goda exempel kommer man oftast längre.

MÅLGRUPP
Vi bjuder in till ett branschspecifikt samtal om hur man kan främja hälsa på era arbetsplatser och vilken roll företagshälsovården kan ha. Under dagen delar föreläsarna med sig av tips och råd för att lyckas med det hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet och för att få till en upphandling som speglar organisationens ambition med arbetsmiljöarbetet. Inbjudan vänder sig såväl till upphandlare av företagshälsovård, som till beställare av företagshälsovårdens tjänster ute i organisationen.

PRESENTATION AV FÖRELÄSARNA
Under dagen får vi höra Eva Vingårds inspirerande tankar om hälsofrämjande arbetsmiljöarbete ur ett generellt perspektiv. Kristina Öberg lotsar oss sedan igenom Sveriges Företagshälsors upphandlingsguide och leder samtalet om hur den bäst kan anpassas till förhållandena i äldreomsorgen.

Eva Vingård, Professor Emerita, Uppsala Universitet
Eva var under perioden 2005 till 2014 professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. Numera har hon en emeritusställning och fortsätter att föreläsa, handleda och på leda projekt på deltid. Eva var med och ledde projektet Hälsa och Framtid, där man studerade friskfaktorer på företag. Hon är också författare till Arbetsmiljöverkets
kunskapssammanställning om Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer.

 

Kristina Öberg, KRIOBE konsult
Kristina har arbetat med affärsutveckling inom företagshälsovården i 14 år men driver nu en egen konsultfirma som arbetar med att stödja företag och organisationer i arbetet med upphandling. Kristina har lett Sveriges Företagshälsors arbete med att ta fram en upphandlingsguide.

 

REFERENS
1) Sofia Åström Paulsson, Marianne Parmsund, Åsa Axelsdotter Hök, Tomas Eriksson, Teresia Nyman, Lisa Schmidt, Margareta Torgén, Magnus Svartengren. Stimulerar avtal mellan arbetsgivare och företagshälsovård till samarbete för hälsosamma arbetsplatser?– En genomlysning av avtal och avtalsprocess nr 5/2014.

Se karta för att hitta hit till Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60 B

Buss:
Buss från Uppsala station
Hållplatser - påstigning ”Uppsala resecentrum” – avstigning ”Uppsala Sciencepark”

Parkering – länkar nedan:
Uppsala Science Park , nära kurslokalen1 dygn: 120 kr, Per timme: 40 kr

BMC – cirka 300 m från kurslokalen 10 kr, 50 kr dygn

Seminariet är ett samarrangemang av Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet och Sveriges Företagshälsor.

Akademiska Sjukhuset - Uppsala Universitet - Sveriges Företags Hälsor