INSTÄLLT - Tobak - livslångt beroende och kommuners ansvar

Datum: 
tors, 2020-11-26

OBS! INSTÄLLT

Kl 8.30-15.15

Hur skyddar vi våra ungdomar från livslångt nikotinberoende? Tar kommuner sitt ansvar för det förebyggande arbetet och för att förebygga tobaksrelaterad brottslighet och gängkriminalitet? Hur påverkas folkhälsan och vilka hälsorisker medför miljötobaksrök?

Seminariet är ett samarbete med Länsstyrelsen i Falun och Arbets- och miljömedicin, Uppsala.

Plats:
First Hotel Grand, Falun samt digitalt

Mer info och anmälan