Klimat och ohälsa

Datum: 
fre, 2019-12-06

Kl 09.30-15.30

Effekterna av klimatförändringarna är idag ett faktum men allt som oftast stannar beskrivningar av klimatförändringarnas konsekvenser vid formuleringar om hur jordklotet påverkas. Därför är det nu viktigt att hälsoeffekterna lyfts fram i högre grad. Prognoserna pekar mot oacceptabla och potentiellt katastrofala konsekvenser för liv och hälsa om klimatförändringarna tillåts fortgå. I rapporten The Lancet Countdown 2015 konstateras att hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar att leda omställningen till ett klimatanpassat samhälle. Syftet med detta seminarium är således att informera om och att diskutera kring strategier för att minska och reducera konsekvenserna av klimatförändringarna ur ett hälsoperspektiv.

Plats
Gunnesalen, ingång 10, (psykiatrins hus) Akademiska sjukhuset, Uppsala
https://www.akademiska.se/for-patient-och-besokare/hitta-pa-sjukhuset/in...

Preliminärt program

Anmälan
Sista anmälningsdag måndag 25:e november, seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer, begränsat antal platser.

Kostnad
Kostnadsfritt

Kontaktpersoner
Monica Lind, monica.lind@medsci.uu.se
Martin Tondel, martin.tondel@medsci.uu.se