Konferens: Nyanlända invandrare, boende och hälsa

Datum: 
mån, 2015-04-13

Dagen baseras på erfarenheter från projektet ALPIN, Astma- och allergiprevention för nyanlända anhöriginvandrare, och erbjuder kunskaper och diskussioner om hälso-, miljö- och boendefrågor i anslutning till mottagande av nya kommuninvånare. Ett web-baserat kostnadsfritt informations- och undervisningsmaterial kring ovanstående frågor riktat till nyanlända invandrare kommer att presenteras.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till alla involverade i kommuners mottagande och vardagliga kontakter med invandrade kommuninvånare: boendeförmedling, social-, miljö- och andra kommunala förvaltningar, SFI-undervisning, vårdcentraler, fastighetsbolag…

Tid: Måndagen 13 april 2015, kl 9.30-16.30
Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Sal C 
Anmälan 
Program
 

Presentationer

ALPIN: Astma- och allergiprevention för
nyanlända anhöriginvandrare - ett integrationsprojekt 2013-15

av Bosse Johansson

Rosengård i Malmö
av Kristina Jakobsson

Erfarenheter från Gottsunda
av Fredrik Cederblad

Innemiljö & hälsa
av Lena Elfman

Bo bra med allergi
av Marie-Louise Luther

Från klagomål till bostadstillsyn
av Miljöförvaltningen Malmö