Kvinnors hälsa - samverkan och rehabilitering för återgång i arbete

Datum: 
fre, 2012-10-12

Kl. 13.00-16.30

Välkommen till ett halvdagars symposium med inriktning på kvinnors hälsa, hur
teamarbete och samverkan mellan organisationer kan förbättra kvinnor hälsa och öka deras möjligheter till högre livskvalitet och återgång i arbete.

Vi som anordnar symposiet är ArbetsRehab - ett Kompetenscentrum inom området medicinsk arbetslivsinriktad rehabilitering vid Landstinget i Uppsala Län. Vi arbetar med olika uppdrag och projekt i syfte att bl a utveckla och kvalitetssäkra arbetsmetoder och
samverkansformer som syftar till att underlätta arbetsåtergång och minska det hälsorelaterade
utanförskapet för personer med psykisk ohälsa och smärta.

Plats: Hotell Clarion Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, centralt i Uppsala
Symposiet är kostnadsfritt
Anmälan till: arbetsrehab @ akademiska.se, tfn:018-611 91 30