Lungfunktionskurs

Datum: 
ons, 2017-03-01 till fre, 2017-03-03

Företagshälsovården och primärvården erbjuds härmed en utbildning för att kunna göra enklare lungfunktionsundersökningar med kvalitetssäkrad metod, teknik och tolkning. Vi förmedlar också information om krav på mätutrustning, kalibrering och hygien. Det är fördelaktigt om läkare och sjuksköterska från samma enhet går kursen tillsammans. Likaså rekommenderas att gå alla tre kursdagarna i följd. Ni är välkomna att anmäla er här till kursen i lungfunktionsdiagnostik. Observera att kursen är uppdelad i två delar:

1. Grundkurs 
Grundläggande lungfysiologi, olika undersökningstekniker, demonstration av olika spirometrar, utvärdering och fortsatt utredning. Lungmedicinska synpunkter och miljörelaterade lungsjukdomar samt hur man utför lagstadgade kontroller vid yrkesmässig exponering.

2. Praktisk fördjupning
Efter denna kurs ska man kunna utföra en kvalitetssäkrad spirometri på en för öppenvården anpassad apparat. Det finns möjlighet att ta med egna fall för diskussion om metod och tolkning.

För att gå fördjupningsdelen ska man gått grundkursen. Vi kommer att lägga länkar till ett fullständigt kursprogram och kursschema här, så snart vi har fått detaljerna i schemat klara. Antal deltagare begränsas till 25 och vi tillämpar turodning efter de datum ni anmäler er.

Anmälan

 

Program
Skriv ut dubbelsidigt för en broschyr

Kurslokal: Nordlandersalen, Ing 10, Akademiska sjukhuset. Karta

Pris: Grundkurs  4000 kr exkl. moms
Praktisk fördjupning 2000 kr exkl. moms
Båda kurserna i följd 5000 kr exkl. moms 
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person

Kontakt:
Susanne Victor, biomedicinsk analytiker, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset.
Tfn 018-611 36 55, susanne.victor@akademiska.se

Lenita Öqvist, informationsassistent, Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset
Tfn 018-611 36 42, lenita.oqvist@akademiska.se

Robert Wålinder, doc och överläkare ,Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset.
Tfn 018-611 36 41, robert.walinder@akademiska.se

Hans Hedenström, doc och överläkare, Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset.
Tfn 018-611 41 42,  hans.hedenstrom@akademiska.se

______________________________________________________________________

Några centrala hotell:
http://www.grandhotellhornan.com/hotell/<>
http://www.radissonblu.se/hotell-uppsala
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-gillet/
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/uppsala/scandic-uplandia

Länk till fler hotell
http://www.destinationuppsala.se/sv/Bo/