Medicinsk geologi ur svenskt perspektiv - från berg till vatten

Datum: 
ons, 2016-03-02

Anna Ladenberger är geokemist vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Hennes arbeten inom lågtemperaturgeokemi fokuserar huvudsakligen på geokemisk kartläggning av olika provmedier, t.ex. glaciala avlagringar, ytlig jord, jordbruksmark och vattenmossa. 
Andra områden är urban geokemi, medicinsk geologi och geokronologi. Anna är medlem i EuroGeosurveys expertgrupp för geokemi, med säte i Bryssel, och är sedan 2010 vice ordförande för gruppen som representerar över 30 europeiska länder. Under åren 2015 – 2016 nominerades hon av International Medical Geology Association som framstående talare som främjar medicinsk geologi i olika föredrag och kurser.

__________________________________________________________________________

Plats: Arbets- och miljömedicin, konferensrummet Ulleråkersvägen 40, Uppsala
Hitta hit

Kostnad: Gratis

Anmälan: Ingen anmälan behövs

Kontaktperson: Martin Tondel, martin.tondel@akademiska.se

Inbjudan i pdf