Medicinsk yrkesrådgivning

Datum: 
ons, 2018-10-17

Kl 13.00-14.30

SYFTE
Att studie- och yrkesvägledare ska kunna ge ungdomar som står i begrepp att välja ett framtida yrke tillräcklig information om vilka hälsorisker yrket innebär och vilka krav som finns inom olika yrken, för att underlätta för dem att göra välinformerade yrkesval.

BAKGRUND
Elever som väljer yrkesinriktning har ofta liten kunskap om vad det kommande arbetet kan innebära för exponering. Även om arbete idag framförallt är en ”friskfaktor”, så finns det yrken som medför hälsorisker. Personer med allergisk benägenhet kan t.ex. lättare än andra kan drabbas av astma eller eksem i vissa miljöer. Beslutet om en framtida utbildning handlar inte enbart om risker som en individ är beredd att ta för egen del, utan vissa yrken kräver lagstadgade medicinska kontroller och tjänstbarhetsintyg som varje arbetstagare ska klara för att få arbeta i yrket. Arbetstagare som inte uppfyller kraven för tjänstbarhet, får inte sysselsättas med arbetsuppgifter som innebär viss exponering, oavsett vilken utbildning personen har eller om bra skyddsutrustning används. Det är därför mycket viktigt att ungdomar som står i begrepp att välja ett framtida yrke, är väl informerade om vilka hälsorisker yrket kan innebära och vilka framtida krav som kan komma att ställa på honom/henne för att de ska ha möjlighet att fatta ett välgrundat beslut. 

Föreläsare/kontaktpersoner
Helena Fornstedt, yrkeshygieniker - helena.fornstedt@akademiska.se
Pia Rehfisch, överläkare - pia.rehfisch@akademiska.se
Markus Wikborg, psykolog - markus.wikborg@akademiska.se

Anmälan

Sista dag för anmälan 7 oktober. Maxantal platser 50 st.

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Målgrupp
Studie- och yrkesvägledare

Kostnad
300 kr exkl moms.
 

Hitta hit