Medicinska effekter av strålning

Datum: 
ons, 2018-01-31 till tors, 2018-02-01

Kursen kommer att erbjuda en kunskapsöversikt och medicinsk riskbedömning av all sorts strålning. Dessutom kommer kursdeltagarna ta del av varandras erfarenheter genom diskussioner i grupper om hur enskilda fall och grupputredningar kan bedrivas och utvärderas.

Kursen ingår i följande kursserie:
Kursen ingår i en kursserie i miljömedicin för anställda på de
Arbets- och miljömedicinska klinikerna, men riktar sig även till intresserade inom företagshälsovården eller arbetar med miljö- och hälsoskyddsfrågor. Kursen är ett samarrangemang mellan Arbets- och miljömedicin i Uppsala och Göteborg.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren
1. ha kännedom om den fysikaliska skillnaden och likheten mellan kraftfrekvent strålning (ELF), radiofrekvent strålning (RF), optisk strålning, joniserande strålning (radon och gammastrålning).
2. ha kännedom om hur strålning mäts och hur de olika enheterna inom strålningsområdet definieras.
3. ha kännedom om bakgrundsstrålning inom hela det elektromagnetiska spektrat, mänskliga källor till strålning och kunna jämföra dessa exponeringar med varandra.
4. kunna skilja mellan biologiska effekter och hälsoeffekter av de olika strålslagen och vid vilken exponeringsnivå de uppstår.
5 kunna handlägga ärende på individ- och gruppnivå om strålning
6. ha kunskap om strålskyddsbestämmelser, hur man skyddar sig och om miljömålen.

Kostnad: 1500 kr exkl moms, anmälan lika med bindande, kan överlåtas till annan person.
Sista dag för anmälan 2017-12-18. Begränsat antal platser, max 25 st.

ANMÄLAN - KLICKA HÄR

Kurslokal: Föreläsningssalen, Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjöldsväg 60

PROGRAM

______________________________________________________________________

HITTA HIT
Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds väg 60
(Observera att det står "Mellanskog" på huset)

BUSS
Buss från Uppsala station
Hållplatser - påstigning ”Uppsala resecentrum” – avstigning ”Uppsala Sciencepark”

PARKERING
Uppsala Science Park , nära kurslokalen1 dygn: 120 kr, Per timme: 40 kr
BMC – cirka 300 m från kurslokalen 10 kr, 50 kr dygn

______________________________________________________________________

HOTELL
http://www.grandhotellhornan.com/hotell/
http://www.radissonblu.se/hotell-uppsala
http://www.hotelsvava.se
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-gillet/
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/uppsala/scandic-uplandia
https://www.elite.se/sv/hotell/uppsala/hotel-academia/?gclid=CNK8kuOf2NICFUpeGQodcdYC2A   http://www.samariterhemmet.se/duvan/v%C3%A4lkommen-till-duvan-hotell  http://www.hotellstella.se/sv/206636/Hotell-Stella 
http://vandrarhemuppsala.se/ 
http://citystayuppsala.se/vara-rum/?gclid=EAIaIQobChMIs9KoqaDa2AIV0IeyCh18rQDMEAAYAiAAEgKBu_D_BwE  http://akademihotellet.se/sv/

FLER HOTELL/VANDRARHEM
http://www.destinationuppsala.se/sv/Bo/