Medicinska kontroller i arbetslivet

Datum: 
mån, 2017-10-09 till fre, 2017-10-13

Kursinnehåll:
Under kursveckan får kursdeltagarna en genomgång av de medicinska kontroller som förekommer i det svenska arbetslivet. Kursen ges i samarbete med Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen.

Anmälan 1
SK-kurs

Klicka här för anmälan via Socialstyrelsen

 

 

___________________________________________________________________________

Anmälan 2
Extrakurs för er som inte går specialistutbildning (170419)

Ni som inte går specialistutbildning kan inte antas till Socialstyrelsens SK- kurs ovan. Eftersom många hört av sig för denna fortbildning så ordnar vi en kurs även för er som önskar fortbildning eller ännu inte påbörjat formell specialistutbildning. Ni kan anmäla er för denna kurs till Arbets- och miljömedicin. FULLSATT
 

Kostnad:
5000 kr plus moms. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person.

_________________________________________________________________________

Under kursveckan presenteras:
Lagrum, författningar, medicinsk bakgrund, riskbedömning och praktiskt genomförande.

De specifika delar kursen avhandlar rör:

 • yrkesastma
 • dammlungekontroller
 • vibrationskontroller
 • rök- och kemdykning
 • mast- och stolparbete
 • dykeriarbete
 • nattarbete
 • kontroll av bly- och kadmiumexponerat arbete
 • arbete med försöksdjur
 • buller
 • gravidas arbete
 • nyanställningsundersökning
 • drogtester i arbetslivet
 • läkarundersökning vid arbete med joniserande strålning
 • elektromagnetiska fält
 • optisk strålning
 • regler och risker med tobak
 • yrkestrafik

En orientering kring, dock inte licens att utfärda intyg för, flygmedicin och spårbunden trafik ges. Kursveckan innehåller såväl teoretiska inslag, diskussionsavsnitt, problemlösning och praktiska övningar. Kursveckan ses som en helhet så kursintyg för delmoment utfärdas inte.
Examinationen sker genom inlämnande av tjänstbarhetsbedömningar till de olika kursmomenten.

________________________________________________________________________

Kursledare:
Robert Wålinder, robert.walinder@akademiska.se
Magnus Svartengren, magnus.svartengren@medsci.uu.se

Kursadministration: Lenita Öqvist, lenita.oqvist@akademiska.se

________________________________________________________________________

Frågor om ansökan och antagning via Socialstyrelsen (SK-kurs):
Tobias Lindquist
075-247 32 09

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Lena Tullock
075-247 41 69

sk-kurser@socialstyrelsen.se

________________________________________________________________________

Praktiskt inför kursen:

Schema

Konferenssal: Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjöldsväg 60 (Se hus "Mellanskog")http://uppsalasciencepark.vasakronan.se/finns-i-omradet

 

___________________________________________________________________________

Några centrala hotell nära resecentrum:
http://www.grandhotellhornan.com/hotell/<>
http://www.radissonblu.se/hotell-uppsala
http://www.hotelsvava.se
https://www.nordicchoicehotels.se/clarion/clarion-hotel-gillet/
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/uppsala/scandic-uplandia
https://www.elite.se/sv/hotell/uppsala/hotel-academia/?gclid=CNK8kuOf2NICFUpeGQodcdYC2A

 

Länk till fler hotell
http://www.destinationuppsala.se/sv/Bo/