Medicinska kontroller i arbetslivet - Kursschema

Datum: 
mån, 2012-10-01 till fre, 2012-10-05

Måndag

9.30 - 10.00 Samling. Juice/The/Kaffe och smörgås.

10.00 - 10.15 Välkommen. Kursbeskrivning. Utdelat material. (RW, LA, MS)

10.15 - 11.00 Hälsoundersökningar i arbetslivet. Övergripande regler och principer. (LA)

11.00 - 11.10 Rast

11.10 - 12.00 Forts Hälsoundersökningar i arbetslivet med några exempel (nattarbete, minderåriga, buller, försöksdjur). Första hjälpen och krisstöd. (LA)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Arbetsförmågebedömning. (RW)
-SLU Särskilt läkarutlåtande
-TMU Teambaserad medicinsk utredning

13.45 - 14.00 Rast

14.00 - 15.00 Tobaksexponering/passiv rökning på arbetet. (MS)

15.00 - 15.45 Gravida och ammande arbetstagare. (MS)

15.45 - 16.15 Cancer av arbetet. (MS)

Tisdag

8.15 - 10.00 Trafikmedicin, körkortskrav för yrkestrafik, Trafikmedicinska undersökningar. (KR)
 
10.00 - 10.15 Rast
 
10.15 - 11.30 Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning. Risker och krav på medicinsk kontroll. (MS)
-Mast- och stolparbete
-Rök- och kemdykning
-Dykeriarbete

11.30 - 12.00 Fallbeskrivningar och utfärdande av ett tjänstbarhetsintyg. (MS)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Drogtester av anställda (och elever). Drogpolicy. (RIW)

14.30 - 14.45 Rast

14.45 - 15.45 Flygmedicin, allmän orientering. (BFW)
-Utbildningskrav för steg 1 och 2.
-Undersökning av kabinpersonal.

15.45 - 15.00 Rast
 
16.00 - 16.30 Sjöfartskontroller. (RW)
 
16.30 - 17.00 Spårbunden trafik .(RW?)
-Lokförarkort
-Annan förare av spårbunden trafik
-Annan personal för spårbunden trafik

18.00 - 21.00 Kvällsaktivitet: Guidning, stadsvandring och restaurangbesök (självkostnad). (BFW, RW)

Onsdag

9.00 - 9.30 Pneumokonioser och KOL (ARA)

9.30 - 10.00 Yrkesastma. (ARA)

10.00 - 10.10 Rast

10.10 - 10.30 Dammlungekontroller. (MS)
-Asbest
-Kvarts
-Syntetiska oorganiska fibrer

10.30 - 11.00 Härdplastundersökning. (LA)

11.00 - 11.10 Rast

11.10 - 12.00 Lungfunktionsdiagnostik. (RW)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Arbetsstationer. (RW, LA, MS)
-Falldiskussioner, och utlämnande av fall som inlämningsuppgifter för tjänstbarhetsintyg.
-Praktisk lungfunktionsövning
-Kalibrering av spirometern

Torsdag

9.00 - 9.30 Vibrationer, vibrationsmått och åtgärder att minska vibrationer. (RW)

9.45 - 10.00 Vibrationskontroller. (RW)

10.00 - 10.10 Rast

10.10 - 11.00 Vibrationsskador. (RW)
-Kärlskada
-Nervskada
-Skador på muskler och leder, ryggskada

11.00 - 11.10 Rast

11.10 - 12.00 Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete, MEBA. (PP)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Praktiska övningar. (RW, BS)
–Räkneövningar på vibrationsexponering.
–Mäta vibrationer.
–Kliniska undersökningsmetoder.
–Genomgång av checklistor, dels för hand- armvibrationer och dels för helkroppsvibrationer.

Fredag

9.00 - 10.00 Metaller. Risker och regler om bly och kadmium. Monitorering av andra metaller. (MS)

10.00 - 10.20 Rast

10.20 - 10.45 Fallbeskrivningar och utfärdande av ett tjänstbarhetsintyg. (MS, LA)

10.45 - 11.15 Lösningsmedelspåverkan och neurotoxikologi. (RW, ÅS)

11.15 - 11.45 Psykologisk testning av minne och kognitiv funktion vid lösningsmedelsskada. (ÅS)

11.45 - 12.30 Lunch

12.30 - 12.45 Genomgång av inlämnade tjänstbarhetsintyg. (LA, MS, RW)

12.45 - 13.15 Strålningsbiologi och joniserande strålning. (MT)

13.15 - 13.45 Strålskyddsregler och kontroller. (BFW)

13.45 - 14.00 Rast

14.00 - 14.20 Bildskärmsarbete. Optisk strålning och laser. (LA)

14.20 - 15.00 Elektromagnetiska fält och elkänslighet. (MT)

15.00 - 15.15 Frågestund. Genomgång av inlämningsuppgifter som ej inlämnats tidigare under veckan. Kursutvärdering. Kursintyg. Avslutning.

Föreläsare

Robert Wålinder (RW), Leif Aringer (LA), Magnus Svartengren (MS), Ragnhild Ivarsson-Walhter (RIW),  Kjell Roos (KS), Anna Rask-Andersen (ARA), Bo Sahlberg (BS), Peter Palm (PP), Bitte Folkeson Welch (BFW), Åsa Stöllman (ÅS), Martin Tondel (MT).