Medicinska kontroller i arbetslivet

Datum: 
mån, 2012-10-01 till fre, 2012-10-05

Anmälan till kursen 2013-09-02 - 06

Kursschema 2012-10-01 - 05

Kursen planeras sedan att ges halvårsvis. Om det finns en grupp om minst ca 10 personer som önskar en extrakurs, så kan vi ordna extra kurstillfällen efter önskemål. Även kurs anpassad för exempelvis företagssköterskor kan ordnas.

Kurslokal: Akademiska sjukhuset, ing 15 eller 16, 2 trappor, sal Snäckan.
Karta över Akademiska sjukhusets föreläsningssalar (PDF, 123 KB).

Kontaktperson: Robert Wålinder.

Kursschema

Måndag

9.30 - 10.00 Samling. Juice/The/Kaffe och smörgås.

10.00 - 10.15 Välkommen. Kursbeskrivning. Utdelat material. (RW, LA, MS)

10.15 - 11.00 Hälsoundersökningar i arbetslivet. Övergripande regler och principer. (LA)

11.00 - 11.10 Rast

11.10 - 12.00 Forts Hälsoundersökningar i arbetslivet med några exempel (nattarbete, minderåriga, buller, försöksdjur). Första hjälpen och krisstöd. (LA)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Arbetsförmågebedömning. (RW)
-SLU Särskilt läkarutlåtande
-TMU Teambaserad medicinsk utredning

13.45 - 14.00 Rast

14.00 - 15.00 Tobaksexponering/passiv rökning på arbetet. (MS)

15.00 - 15.45 Gravida och ammande arbetstagare. (MS)

15.45 - 16.15 Cancer av arbetet. (MS)

Tisdag

8.15 - 10.00 Trafikmedicin, körkortskrav för yrkestrafik, Trafikmedicinska undersökningar. (KR)
 
10.00 - 10.15 Rast
 
10.15 - 11.30 Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning. Risker och krav på medicinsk kontroll. (MS)
-Mast- och stolparbete
-Rök- och kemdykning
-Dykeriarbete

11.30 - 12.00 Fallbeskrivningar och utfärdande av ett tjänstbarhetsintyg. (MS)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.30 Drogtester av anställda (och elever). Drogpolicy. (RIW)

14.30 - 14.45 Rast

14.45 - 15.45 Flygmedicin, allmän orientering. (BFW)
-Utbildningskrav för steg 1 och 2.
-Undersökning av kabinpersonal.

15.45 - 16.00 Rast
 
16.00 - 16.30 Sjöfartskontroller. (RW)
 
16.30 - 17.00 Spårbunden trafik .(RW?)
-Lokförarkort
-Annan förare av spårbunden trafik
-Annan personal för spårbunden trafik

18.00 - 21.00 Kvällsaktivitet: Guidning, stadsvandring och restaurangbesök (självkostnad). (BFW, RW)

Onsdag

9.00 - 9.30 Pneumokonioser och KOL (ARA)

9.30 - 10.00 Yrkesastma. (ARA)

10.00 - 10.10 Rast

10.10 - 10.30 Dammlungekontroller. (MS)
-Asbest
-Kvarts
-Syntetiska oorganiska fibrer

10.30 - 11.00 Härdplastundersökning. (LA)

11.00 - 11.10 Rast

11.10 - 12.00 Lungfunktionsdiagnostik. (RW)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Arbetsstationer. (RW, LA, MS)
-Falldiskussioner, och utlämnande av fall som inlämningsuppgifter för tjänstbarhetsintyg.
-Praktisk lungfunktionsövning
-Kalibrering av spirometern

Torsdag

9.00 - 9.30 Vibrationer, vibrationsmått och åtgärder att minska vibrationer. (RW)

9.45 - 10.00 Vibrationskontroller. (RW)

10.00 - 10.10 Rast

10.10 - 11.00 Vibrationsskador. (RW)
-Kärlskada
-Nervskada
-Skador på muskler och leder, ryggskada

11.00 - 11.10 Rast

11.10 - 12.00 Medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete, MEBA. (PP)

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Praktiska övningar. (RW, BS)
–Räkneövningar på vibrationsexponering.
–Mäta vibrationer.
–Kliniska undersökningsmetoder.
–Genomgång av checklistor, dels för hand- armvibrationer och dels för helkroppsvibrationer.

Fredag

9.00 - 10.00 Metaller. Risker och regler om bly och kadmium. Monitorering av andra metaller. (MS)

10.00 - 10.20 Rast

10.20 - 10.45 Fallbeskrivningar och utfärdande av ett tjänstbarhetsintyg. (MS, LA)

10.45 - 11.15 Lösningsmedelspåverkan och neurotoxikologi. (RW, ÅS)

11.15 - 11.45 Psykologisk testning av minne och kognitiv funktion vid lösningsmedelsskada. (ÅS)

11.45 - 12.30 Lunch

12.30 - 12.45 Genomgång av inlämnade tjänstbarhetsintyg. (LA, MS, RW)

12.45 - 13.15 Strålningsbiologi och joniserande strålning. (MT)

13.15 - 13.45 Strålskyddsregler och kontroller. (BFW)

13.45 - 14.00 Rast

14.00 - 14.20 Bildskärmsarbete. Optisk strålning och laser. (LA)

14.20 - 15.00 Elektromagnetiska fält och elkänslighet. (MT)

15.00 - 15.15 Frågestund. Genomgång av inlämningsuppgifter som ej inlämnats tidigare under veckan. Kursutvärdering. Kursintyg. Avslutning.

Föreläsare

Robert Wålinder (RW), Leif Aringer (LA), Magnus Svartengren (MS), Ragnhild Ivarsson-Walhter (RIW),  Kjell Roos (KS), Anna Rask-Andersen (ARA), Bo Sahlberg (BS), Peter Palm (PP), Bitte Folkeson Welch (BFW), Åsa Stöllman (ÅS), Martin Tondel (MT).