Medicinska kontroller i arbetslivet

Datum: 
mån, 2013-09-02 till fre, 2013-09-06

Medicinska kontroller i arbetslivet

Du eller din arbetsgivare får betala kursavgiften på 5000 kr plus moms när du gått kursen. (Några har redan betalt). Anmälan är bindande och vi fakturerar avgiften om du inte lämnat återbud före kursstart.

Just nu (27 juni) har 20 läkare anmält sig till kursen. Vi har 25 platser. OBS-ni kan anmäla er till webbsides-demonen på länken ovan, men vi kan inte personligen besvara frågor om kursen pga sommarledigheter under v27-33. (Trevlig sommar!)

Kursen ger en genomgång av flertalet lagstadgade medicinska kontroller och undersökningar som förekommer i det svenska arbetslivet. Även ett antal icke-lagstadgade undersökningar som förekommer i arbetslivet kommer att presenteras. Kursen är inriktad på praktisk tillämpning av gällande regelverk med fallövningar och diskurser. Examination sker genom utfärdande av tjänstbarhetsintyg på de olika kursmomenten.

Kursen ges i samarbete med Arbetsmiljöverket, Transportstyrelsen och Socialstyrelsen.

Målgrupp är: legitimerad läkare. Både för specialistutbildning (SK) och fortbildning för färdiga specialister.

Tre veckokurser har givits under 2012. Nästa kurs planeras till v 36 år 2013, 2-6 september 2013.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20130088)

Kursledare: Robert  Wålinder, e-post: robert[@]ammuppsala.se

Plats: Akademiska sjukhuset, Enghoffsalen, Ing 50 bv.

Kursinnehåll

Dag 1: Introduktion om Medicinska kontroller i arbetslivet, arbetsförmågebedömning, gravida i arbete, cancerrisker och tobaksexponering.

Dag 2. Kontroller vid fysiskt krävande arbete, drogtester och trafikmedicin.

Dag 3. Lungsjukdomar, spirometrikontroller.

Dag 4: Arbete med strålning, lösningsmedel och metaller.

Dag 5: Vibrationskontroller och ergonomisk utredning

Mer detaljer om schemat på Lipus hemsida, www.lipus.se (Lipus-nr: 20130088)