Medicinska kontroller vid handintensivt arbete - Hur gör man?

Datum: 
fre, 2019-10-18

PRESENTATION FRÅN SEMINARIET

Tid: 13.00-16.00

Under tre år har Arbets- och miljömedicin i Uppsala, i samarbete med AMM i Umeå och AMM i Lund, genomfört ett projekt om riskbedömning och medicinska kontroller vid handintensivt arbete. I projektet har tio företag från olika branscher (t.ex. lokalvård, godshantering, montering, målning)  deltagit tillsammans ergonomer från företagshälsovården.

Under eftermiddagen kommer resultat från projektet att presenteras och diskuteras. Fokus kommer att vara mot den praktiska tillämpningen, nytta och värde av att sammankoppla den belastningsergonomiska riskbedömningen med medicinska kontroller. Vi kommer lyfta hur man får en smidig genomförandeprocess som samt ta upp vilka metoder som kan användas i stöd för utförandet.”

Lokal
Föreläsningssalen H-son Holmdahlsalen, ing 100 Akademiska sjukhuset.

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan

Se också anmälan till förmiddagens seminarie med representanter från Arbetsmiljöverket.

Kontaktperson
Teresia Nyman, teresia.nyman@akademiska.se
Kristina Eliasson, kristina.eliasson@akademiska.se