Miljömedicinsk kurs i Uppsala om inomhusmiljörelaterad ohälsa

Datum: 
tis, 2016-05-17 till ons, 2016-05-18

Kursen kommer att erbjuda en kunskapsöversikt om risk-
bedömning av inomhusmiljö och relaterad ohälsa. Dessutom kommer kursdeltagarna ta del av varandras erfarenheter genom diskussioner i grupper om hur enskilda fall och grupp-utredningar kan bedrivas och utvärderas.

Efter avslutad kurs skall deltagaren

  1. Ha kunskap om sambanden mellan olika exponeringar i inomhusmiljön och hälsoeffekter
    1. Fukt och mögel
    2. Andra kemiska emissioner och allergen
    3. Bristande ventilation, bristande underhåll, riskkonstruktioner, städrutiner
  2. Kunna genomföra utredningar av samband mellan inomhusmiljö och ohälsa/befarad ohälsa i bostads- och arbetsmiljö (enskilda, grupper)
  3. kunna kommunicera med arbetsgivare, arbetstagare och allmänheten i frågor om inomhusmiljörelaterad ohälsa

___________________________________________________________________________

Begränsat antal platser, max 25 st ("först till kvarn gäller")
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person
Sista dag för anmälan 9 maj Pris: 1000 kr exkl moms. Ingår fika + lunch 2 dagar + 1 middag

Anmälan (Fullbokad, maila ammuppsala@akademiska.se för att stå på reservlista)

Program

Hitta hit

Hotell

Buss i Uppsala - Närmast busshållplats vid kurslokalen, "Uppsala Folkhögskola"

Hur du köper biljett på buss

Kontaktperson: Martin Tondel, martin.tondel@akademiska.se