Miljötoxikologi, 7,5 hp, Läkarprogrammet termin 4

Datum: 
ons, 2012-05-02 till fre, 2012-06-01

Schema (PDF, 13 KB)

Kursen startar den 2 maj 2012, kl 9.00.

Vi har valt att lägga huvuddelen av den katedrala undervisningen de första veckorna för att ni sedan i lugn och ro skall få jobba med era fördjupningsuppgifter.

Om fördjupningsuppgifter: På schemat står fördjupningsuppgifter vilket innebär att ni individuellt får fördjupa era kunskaper om vanliga kemikalier. Även om ni inte är schemalagda så måste ni räkna med att era individuella projekt tar rätt mycket tid i anspråk då ni både skall lämna in en skriftlig rapport om ca 500 ord plus förbereda den muntliga presentationen som är i form av en lektion/föreläsning för era kurskamrater/oss lärare och intresserade på AMM.

Var? här oss oss på Arbets- och Miljömedicin Ulleråkersvägen 40 A, bv.

Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta Monica Lind 6119745 eller Robert (robert.walinder@akademiska.se tel 6113641) som är biträdande kursledare.