Motor variability in occupational health and performance

Datum: 
ons, 2012-11-21

Tid: kl 13.00-14.00
Plats: Konferensrummet, Arbets- och miljömedicin, Ulleråkersvägen 40, Uppsala
Obs: Seminariet är på engelska

Arbetsrotation brukar föreslås som en åtgärd för att öka variationen i den fysiska belastningen och därmed minska risken för muskuloskeletala besvär i arbetet. Men tyvärr finns det arbeten och situationer där arbetsrotation inte är möjlig eller realistisk. Ett alternativ skulle då kunna vara att personer varierar den inre belastningen på muskler och leder genom att utnyttja motorikens egen inneboende variabilitet, t.ex. vid repetitivt arbete. Divya Srinivasan som gör sin post doc på Centrum för Belastningskadeforskning vid Högskolan i Gävle kommer på seminariet att redogöra om den senaste forskningen om hur motorisk variabilitet kan ha betydelse för arbetshälsa, och om det går att genom insatser på individ- eller arbetsuppgiftsnivå öka den motoriska variabiliteten utan att äventyra produktiviteten i arbetet.