Myndigheter - en översikt

Datum: 
ons, 2019-11-27 till tors, 2019-11-28

Kursen ger en översikt över de nationella myndigheter som Arbets- och miljömedicin samverkar med i olika frågor. En kurs för dig som är nyanställd på någon av de arbets- och miljömedicinska enheterna eller är handläggare på en berörd myndighet.

Plats: CAMM, Stockholm

Arrangör:
Kursen är ett samarrangemang mellan Arbets- och miljömedicin i Stockholm och Uppsala.
För mer info och anmälan