Nätverksträff för ergonomer

Datum: 
tis, 2016-01-12

Arbets– och miljömedicin anordnar varje år en nätverksträff för ergonomer.   

Sprid gärna inbjudan till kollegor och nyckelpersoner som behöver mer kunskap om hur man kan förändra genom ergonomi, t.ex. chefer, säljare, kundansvariga inom FHV.

Tid: 12 januari 2016, kl 9.00-16.00

Plats: Enghoffsalen, ing 50, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Hitta

Program

Anmälan

___________________________________________________________________________

Presentationer:

Stillasittande -Sten hälsofara i tiden, Örjan Ekblom, docent, medicine dr i fysiologi, GIH

Hur kan FHV använda ekonomiska argument för att främja arbetshälsa? Malin Lohela Karlsson PhD, ekonom, KI

Digital arbetsmiljö med betoning på kognitiva faktorer, Carl Åborg, Docent i psykologi, Uppsala Universitet