Nätverksträff för ergonomer

Datum: 
tis, 2017-01-17

Arbets- och miljömedicin anordnar varje år en nätverksträff för ergonomer. Synergonomiska förhållanden och den ljudmiljö som vi vistas i på arbetsplatsen kan påverka den belastningsergonomiska arbetsmiljön. På årets träff kommer vi att belysa dessa faktorer och hur vi som ergonomer kan använda kunskaper om syn, belysning och ljudmiljö i våra ergonomiuppdrag så att det kommer våra kunder tillgodo. På nätverksträffen kommer även två av regionens arbetsmiljöinspektörer att presentera sin verksamhet.

Sprid gärna till kollegor och nyckelpersoner som behöver mer kunskap om hur man kan förändra genom ergonomi, t.ex. chefer, säljare, kundansvariga inom FHV.

Program

Presentationer

Systematisk synergonomisk riskbedömning: appar, observationer och enkät

Bedömning av röstergonomiska faktorer

Kontorsmiljöns påverkan på individ & organisation

Synergonomi