Nätverksträff för ergonomer, psykologer och beteendevetare

Datum: 
fre, 2013-01-11

Tid: kl 9.00-16.00
Plats: Enghoffsalen, ing 50, Akademiska sjukhuset
Kostnad: 400 kr inklusive moms
Arrangör: Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Temat på träffen är IT-arbete utifrån ett kognitivt perspektiv!
Mycket har gjorts av ergonomer för att förbättra den fysiska miljön vid datorarbete. Trots detta är det många datoranvändare som har besvär i nacke, axlar och skuldra. Är det dags att börja fokusera även på användbarheten i datorsystemen?

Program (PDF, 400 KB) | Anmälan

Åhörarkopior