Nätverksträff ergonomi

Datum: 
tis, 2020-01-14

Kl 09.45-15.00

Tema skulderbelastande arbete

Mötet arrangeras av arbets- och miljömedicin i Uppsala i samarbete med Högskolan i Dalarna och arbets- och miljömedicin i Umeå.

Plats
Högskolan i Dalarna Falun (Föreläsningssal 1) Hitta:https://www.du.se/sv/om-oss/vara-campus/kartor-over-campus-och-byggnader/

Kostnad
500 kr exkl moms -  Anmälan

Parkering
Högskolans gästparkering. Det krävs att  bilens registrereringsnummer skrivs upp på lista i receptionen. Ytterligare fri parkering vid ishallen närmare Lugnets arena. Det tar cirka 10 minuter att promenera till Högskolan.
___________________________________________________________________

Program

  • Presentation av högskolan Dalarna och Forskningscentrum för folkhälsa och idrott (RePS- Björn Äng
     
  • Ergonomiska riskfaktorer för subakromial impingement – en uppdatering av evidensläget Charlotte Lewis Belastningsergonom arbets- och miljömedicin i Umeå.
  • Utmaningar vid objektiv mätning av skulderbelastande arbete, erfarenheter från avhandlingen ”Methods to assess physical load at work” - Peter Palm belastningsergonom arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Gemensam Lunch

  • Visning av Högskolan i Dalarnas Idrotts- och hälsolaboratorium -  Jens Westergren
  • Riskbedömning av skulderbelastande arbete - Peter Palm , Kristina Eliasson, belastningsergonomer arbets- och miljömedicin i Uppsala
  • Subakromial impingement. Undersökning, bedömning, och handläggning - Gunilla Dahlgren, belastningsergonom arbets- och miljömedicin i Umeå

______________________________________________________________________

Kontaktpersoner
peter.palm@medsci.uu.se
kristina.eliasson@medsci.uu.se
teresia.nyman@medsci.uu.se