Nätverksträff ergonomi och arbetshälsa

Datum: 
tis, 2019-01-15

 09.30-16.00 med kaffe från 09.00

BYTE AV LOKAL TILL - FÖRELÄSNINGSSALEN 2, HUBBEN,
DAG HAMMARSKJÖLDSVÄG 38, UPPSALA  

Hur möjliggör vi hållbar arbetsförmåga? Rehabilitering och arbetsanpassning

Under seminariedagen varvas föreläsningar om det aktuella kunskapsläget, presentationer av metoder och goda exempel från verkligheten, med diskussioner där du som deltagare får chans att ta del av hur andra arbetar. Seminariet riktar sig till dig som arbetar med rehabilitering och arbetsanpassning inom t.ex. hälso- och sjukvården, företagshälsan, HR, försäkringskassan eller arbetsförmedlingen.

Under dagen kommer ni bland annat få ta del av följande; 

  • Gun Johansson, Karolinska institutet.  Gun kommer att föreläsa om arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Lotta Cohen, Galaxen Bygg.  Lotta föreläser om hur vi får en arbetslivsinriktad rehabilitering att fungera i praktiken.
  • Therese Hellman presenterar olika metoder för arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Johan Brännström, Hälsorum. Tar upp samarbetet mellan arbetsgivare, företagshälsovård och sjukvård för en hållbar arbetsförmåga.

Välkommen till en innehållsrik dag!

Anmälan

Program

Lokal
BYTE AV LOKAL TILL - FÖRELÄSNINGSSALEN 2, HUBBEN, DAG HAMMARSKJÖLDSVÄG 38, UPPSALA  
(2019-01-07)

Kostnad
500 kr (exkl moms) inkl lunch

Kontaktpersoner
teresia.nyman@medsci.uu.se
therese.hellman@medsci.uu.se
kristina.eliasson@medsci.uu.se
peter.palm@medsci.uu.se

_______________________________________________________________________

Presentationer:

Teresia Nyman

Peter Palm

Gun Johansson

Therese Hellman

Lotta Cohen

Johan Brännström