Nya föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet

Datum: 
fre, 2019-10-18

PRESENTATION FRÅN SEMINARIET 2019-10-18

Tid: 09.30-12.00
(Start med kaffe, seminariet börjar 10.00)

Den 1 november 2019 träder Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) i kraft. Fokus denna dagen kommer att ligga på de viktigaste ändringarna som genomförts jämfört med de nu gällande föreskrifterna. Struktur, språk och kopplingen till andra föreskrifter, samt ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas. Medicinska kontroller införs vid handintensivt arbete och arbete med kvicksilverexponering, och utgår för helkroppsvibrationer och arbete med armerad esterplast. Ändringar genomförs för nattarbete, arbete med bly och klättring med stor nivåskillnad (tidigare mast- och stolparbete).

Föreläsare från Arbetsmiljöverket
Igge Gustavsson, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
Ingemar Rödin, läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin
Kersti Lorén, ergonom

Lokal
Föreläsningssalen H-son Holmdahlsalen, ing 100 Akademiska sjukhuset.

Kostnad
Kostnadsfritt

Anmälan

Se också anmälan till eftermiddagens seminarium om handintensivt arbete.

 

Kontaktperson
Robert Wålinder, robert.walinder@akademiska.se
Teresia Nyman, teresia.nyman@akademiska.se