NYTT DATUM ! Lungfunktionsundersökning i företagshälsovård & primärvård

Datum: 
mån, 2014-02-10 till ons, 2014-02-12

Företagshälsovården och primärvården erbjuds härmed en utbildning för att kunna göra enklare lungfunktionsundersökningar med kvalitetssäkrad metod, teknik och tolkning. Vi förmedlar också information om krav på mätutrustning, kalibrering och hygien. Det är fördelaktigt om läkare och sjuksköterska från samma enhet går kursen tillsammans. Likaså rekommenderas att gå alla tre kursdagarna i följd. Ni är välkomna att anmäla er här till kursen i lungfunktionsdiagnostik. Observera att kursen är uppdelad i två delar:

1. Grundkurs

Innehåll: Grundläggande lungfysiologi, olika undersökningstekniker, demonstration av olika spirometrar, utvärdering och fortsatt utredning. Lungmedicinska synpunkter och miljörelaterade lungsjukdomar samt hur man utför lagstadgade kontroller vid yrkesmässig exponering.

2. Praktisk fördjupning

Innehåll: Efter denna kurs ska man kunna utföra en kvalitetssäkrad spirometri på en för öppenvården anpassad apparat. Det finns möjlighet att ta med egna fall för diskussion om metod och tolkning.

Anmälan   (Sista dag för anmälan 2014-01-24)

Program

För att gå fördjupningsdelen ska man gått grundkursen. Vi kommer att lägga länkar till ett fullständigt kursprogram och kursschema här, så snart vi har fått detaljerna i schemat klara. Antal deltagare begränsas till 25 och vi tillämpar turodning efter de datum ni anmäler er.

Kurslokal:
Enghoffsalen, ing 50, Akademiska sjukhuset

Kursadministratör
Susanne Victor, biomedicinsk analytiker på enheten för arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset. Tfn 018-611 36 55. Epost: susanne.victor@akademiska.se

Kursledare:
Hans Hedenström, doc och överläkare på avdelningen för klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset. Tfn 018-611 41 42. Epost: hans.hedenstrom@akademiska.se

Robert Wålinder, doc och överläkare på enheten för arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset. Tfn 018-611 36 41. Epost robert.walinder@akademiska.se