OBS! INSTÄLLT P.G.A. COVID19 Symposium – Environmental Illness Today

Datum: 
ons, 2020-09-09 till fre, 2020-09-11

INSTÄLLT!

Miljökänslighet är mer eller mindre komplexa symptombilder som patienterna uppfattar beror på exponering för en eller flera miljöfaktorer på arbetet eller i den allmänna miljön. Medicinsk utredning leder sällan fram till en specifik diagnos. Likafullt mår patienterna dåligt (illness). Symptomen uppträder vid mycket låga exponeringsnivåer av patienterna uppfattade risker i miljön. Dessa låga nivåer tolereras vanligtvis av majoriteten av befolkningen även vid långvarig exponering och leder inte till ohälsa. Patienterna kan däremot själva tydligt se samband och förklarar sina symptom till mer eller mindre karaktäriserade miljöfaktorer i inomhusmiljön, metaller, kemikalier, elektromagnetiska fält eller buller.

Miljökänslighet kan leda till olika grad av påverkan i den dagliga livsföringen och varierande funktionsnedsättning. Förekomsten av miljökänslighet varierar mellan kulturer/samhällen, men i västvärlden rapporteras i storleksordningen 3-10% ha självuppskattad miljökänslighet utifrån resultat i olika miljöhälsoenkäter. Detta gör det särskilt intressant och förtjänas att belysas ur flera olika perspektiv. Symposiet kommer därför att behandla följande teman: engelsk litteratur, sociologi, medicinhistoria, experimentell psykologi, informationsvetenskap, psykiatri, allmän miljökänslighet, byggnadsrelaterad ohälsa, elöverkänslighet, juridik, medicinsk antropologi samt myndigheter.

Symposiet ingår i Uppsalas satsning på Medicinsk humaniora och har möjliggjorts genom generösa bidrag från Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), Arbets- och miljömedicin samt Engelska Institutionen, samtliga på Uppsala Universitet.

Plats
Engelska parken, Humanistiska teatern

Språk

Symposiet kommer att hållas på engelska

Kostnad
Symposiet är kostnadsfritt (fika ingår). Lunch serveras till självkostnadspris.

Anmälan och mer info

Ytterligare information

Michael Boyden, Associate Professor of American literature, Department of English, Uppsala University (michael.boyden@engelska.uu.se)

Martin Tondel, associate professor, Occupational and Environmental Medicine, Department of Medical Sciences, Uppsala University (martin.tondel@medsci.uu.se )

Ingrid Berg, project coordinator, Centre for Integrated Research on Culture and Society, Uppsala University (ingrid.berg@circus.uu.se)