Organisatorisk och social arbetsmiljö. Stamina – ett arbetssätt för att främja friskare och mer produktiva arbetsplatser

Datum: 
ons, 2019-09-18

Arbetsmiljön ska vara en naturligt integrerad del i en verksamhet men många organisationer utför inte ett systematiskt arbetsmiljöarbete fullt ut. Det finns ett behov av enkla insatser och modeller för att stödja ett konkret arbetsmiljöarbete. Stamina står för ”Strukturerat och tidseffektivt arbetssätt genom metoder för ett inkluderande arbetsliv” och är en organisatorisk stödmodell med kärnkomponenter bestående av medarbetardelaktighet, struktur och återkommande feedback.

Med detta seminarium kommer vi kort presentera och diskutera modellen samt delge resultat från ett forskningsprojekt där modellen använts i svenska kommuner.

Schema
13.00-13.45  Intro samt kort presentation av Staminamodellen

13.45-14.15  Resultat från forskningsprojekt

14.15-14.45  Fika

14.45-15.30  Resultat från forskningsprojekt

15.30-16.00  Gemensam diskussion

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer. Anmälan

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala, hitta hit

Kontaktpersoner
Therese Hellman
Magnus Svartengren