Personal inom vården – varför de stannar eller slutar på sin arbetsplats

Datum: 
fre, 2020-02-07

PRESENTATIONER:

Om AMM Uppsala, Teresia Nyman

Arbetsmiljön i primärvården, Gun Johansson

Arbetsmiljö för personal inom vården - varför de stannar eller slutar på sin arbetsplats, Robert Wålinder

Artiklar:
I am quitting my job

I Stay - Sweden Specialist Nurses

__________________________________

Kl 13.00-16.00

En stor utmaning i dagens arbetsliv handlar om hur arbetsgivare långsiktigt ska lyckas behålla medarbetare i sina verksamheter, det gäller inte minst personal inom vårdyrken. Kompetensförsörjning är något som står högt upp på agendan!

På detta seminarium berättar tre forskare om sina studier om personal inom specialistvård på sjukhus samt inom primärvård; vad som kan få dem att stanna, varför de väljer att sluta och hur vården bör organiseras för att behålla sin personal.

Föreläsare:
Robert Wålinders forskning har under senare tid bland annat fokuserat på frågor som berör arbetsmiljö inom vården. Robert är överläkare på Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset, specialist i Yrkes- och miljömedicin samt Klinisk fysiologi. Även docent vid Institutionen för Medicinska vetenskaper vid Uppsala Universitet.

Erebouni Arakelians forskning har tidigare främst handlat om effektivitet och produktivitet i olika typer av organisationer inom vården (team/icke team). Nu forskar hon i samarbete med Arbets- och miljömedicin kring varför anestesi- och operationssjuksköterskor väljer att stanna eller sluta på sin arbetsplats.  Ebbi är docent i Vårdvetenskap, lektor och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och intensivvård.

Gun Johanssons forskning har fokus på dels hur ogynnsamma arbetsvillkor utvecklas och sammanhänger med ohälsa, och dels hur man genom preventivt arbete och interventioner kan förbättra arbetsvillkoren inom vården. Gun är med.dr och epidemiolog vid Centrum för Arbets- och miljömedicin i Stockholm och anknuten till Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Anmälan

Kostnad
Kostnadsfritt

Lokal
H:son-Holmdahlsalen, ing 100, 2 tr, Akademiska sjukhuset
Hitta hit

Kontaktpersoner

therese.hellman@medsci.uu.se

asa.stollman@akademiska.se