Rättvisa i arbetet – hur påverkar det hälsa och tycker medarbetare och chefer lika?

Datum: 
fre, 2019-10-04

Kl 13.00-16.00

Det finns en stor mängd forskning som beskriver de positiva effekterna en rättvis behandling på arbetet har på medarbetares hälsa. Rättvisa på jobbet, eller organisatorisk rättvisa som det kallas i forskningssammanhang, är ett mångfacetterat begrepp med breda implikationer på arbetslivet. Genom ett rättvist bemötande kan organisationer öka medarbetarnas upplevelse av kontroll, tillhörighet, självförtroende och meningsfullhet; men det handlar också om att det anses korrekt på ett moraliskt plan.

Det finns även bevis för att organisatorisk rättvisa har betydelse för andra personer i arbetets närhet såsom kunder, samarbetspartners eller brukare. Samtidigt är upplevelsen av rättvisa subjektiv och det finns en tydlig diskrepans mellan medarbetarnas upplevelse av rättvis behandling och chefernas upplevelse av att vara rättvisa. Hur kan vi förstå dessa motsättningar och vad betyder det för vårt arbete?

Föreläsare
Constanze Eib, verksam vid institutionen för psykologi vid Uppsala Universitet och disputerade på arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms Universitet. Constanze forskar på organisatorisk rättvisa på både medarbetar- och ledningsnivå med särskild tonvikt på välbefinnande och hälsa. Hon studerar även förändringsarbete i organisationer och egenföretagares arbetsvillkor och hälsa.

Sofia Malmrud, doktorand vid avvdelningen för arbets- och organisationspsykologi, Stockholms universitet. Hon forskar inom ett projekt om lönerättvisa, rättvisa i lönesättningen, på chefer och medarbetare.

Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer.
Anmälan

Kostnad
Kostnadsfritt
 

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala, hitta hit

Kontaktpersoner
asa.stollman@akademiska.se