Spirometri, kvalitet och tolkning

Datum: 
fre, 2018-11-09

 

Tidsprogram

13:00-13:10 Inledning, presentation
13:10-14:00 Grundlig genomgång av flödevolymkurvan och utförandet
14:00-14:20 Kaffe
14:20-14:50 Kvalitetsaspekter
14:50-15:45 Tolkning av flödevolymkurvan inkl patientfall
15:45-16:00 Avslutande diskussion och frågestund
Bensträckare vid behov. 

Seminariets fokus ligger på kvalitetsaspekter i utförande och tolkning av spirometri och vi vänder oss i första hand till personal på regionens astma/KOL-mottagningar samt personal i företagshälsovården som använder spirometri inom ramen för t ex lagstadgade medicinska kontroller.

Föreläsare
Mikaela Qvarfordt är leg biomedicinsk analytiker med lungfunktionsundersökningar som specialområde. Hon är vidare doktorand vid AMM i Uppsala och driver bland annat forskning kring kvalitet vid spirometriundersökningar.

Martin Andersson är verksam som överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har arbetat med lungfunktionsundersökningar i tre decennier. Han är ansvarig för lung-sektionen på Fysiologiska kliniken och undervisar i lungfunktion på såväl BMA-programmet som läkarprogrammet.
 

Anmälan

Sista dag för anmälan 1 november 2018. Maxantal platser 50 st.

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Kostnad
300 kr exkl moms

Hitta hit

Kontaktperson
corina.covaciu@akademiska.se