Spirometri, kvalitet och tolkning

Datum: 
fre, 2019-09-06

Seminariets fokus ligger på kvalitetsaspekter i utförande och tolkning av spirometri och vi vänder oss i första hand till personal på regionens astma/KOL-mottagningar samt personal i företagshälsovården som använder spirometri inom ramen för t ex lagstadgade medicinska kontroller.

Tidsprogram
13:00-13:10 Inledning, presentation
13:10-14:00 Grundlig genomgång av flödevolymkurvan och utförandet
14:00-14:20 Kaffe
14:20-14:50 Kvalitetsaspekter
14:50-15:45 Tolkning av flödevolymkurvan inkl patientfall
15:45-16:00 Avslutande diskussion och frågestund
Bensträckare vid behov. 
 

Föreläsare
Mikaela Qvarfordt är leg biomedicinsk analytiker med lungfunktionsundersökningar som specialområde. Hon är vidare doktorand vid AMM i Uppsala och driver bland annat forskning kring kvalitet vid spirometriundersökningar.

Martin Andersson är verksam som överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och har arbetat med lungfunktionsundersökningar i tre decennier. Han är ansvarig för lung-sektionen på Fysiologiska kliniken och undervisar i lungfunktion på såväl BMA-programmet som läkarprogrammet.
 

Anmälan

Sista dag för anmälan 2 september 2019. Maxantal platser 50 st.

Lokal
Arbets och miljömedicin, Föreläsningssalen, Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala

Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer.

Hitta hit

Kontaktperson
Corina Covaciu