Utbildning i medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete - MEBA

Datum: 
mån, 2013-11-18

Tid: kl 10.00-17.00
Plats: Konferensrum - Arbets- och miljömedicin, Ulleråkersvägen 40 A, Uppsala
Kostnad: 950 kr (exkl moms)
Arrangör: Arbets- och miljömedicin, Uppsala

Anmälan