Utbildning i medicinska kontroller vid ergonomiskt belastande arbete (MEBA)

Datum: 
tis, 2015-11-24

Bakgrund
Enligt 3§ AFS 2005:6 skall medicinska kontroller genomföras på anställda om en riskbedömning har visat att det är motiverat. I Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskriften nämns även arbeten där risk för belastningsskador föreligger. Företagshälsovården kan stödja sina kundföretag med detta genom att erbjuda strukturerade och systematiska undersökningar av arbetstagarnas muskler och leder.

Förkunskapskrav
Grundläggande kunskap i, och vana av, undersökning av nacke samt övre extremiteten

Tid: 24 november, kl 10.00-17.00, 2015

Plats: Arbets- och miljömedicin, Ulleråkersvägen 40, Uppsala

Hitta hit

Anmälan

Program/Information